NVD

NVD

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroepsvereniging van diëtisten.


Contact
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort
T: 030 6346222
E: bureau@nvdietist.nl
W: www.nvdietist.nl

KvK-nr. 40530679
BTW-nr. NL.0088.54.117.B01
Bank: NL97RABO0135405750

Bereikbaarheid
Het bedrijfsbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. 


Disclaimer
De website artsenwijzerdietetiek.nl is tot stand gekomen onder redactie van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met specialistische dietetiek netwerken. Alle op de site geplaatste informatie is gebaseerd op evidence based richtlijnen en met grote zorgvuldigheid geschreven. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.
De Artsenwijzer Dietetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen maar is ook bruikbaar voor andere zorgprofessionals die met diëtisten samenwerken.

De NVD accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de website en schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Heeft u opmerkingen of treft u onvolkomenheden aan laat dit weten via bureau@nvdietist.nl