Voedingsproblematiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Medische diagnose

Voedingsproblematiek bij mensen met een (verstandelijke) beperking

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Mate van verstandelijke beperking , stoornissen , Autisme/Autisme spectrum stoornis (ASS) , voedselweigering , Stofwisselingsziekten, Syndromen en gen-defecten , Kauw- en slikproblemen , Dieetpreparaten , Reflux en/of rumineren, Defecatie frequentie en consistentie van de feces , Co-morbiditeit/voorgeschiedenis , Medicatie , BMI , Gewichtsverloop , Eetlust , Persoonlijke factoren , Leefstijl

Bepaal zorgprofiel

Een stabiel gewicht, geen relevantie co-morbiditeit, geen voedingsproblemen.
Stagnerende groei (bij kinderen), onbedoeld gewichtsverlies, ongewenste gewichtstoename of bij voeding gerelateerde (defecatie)klachten en/of hulpvragen.

Zorgprofiel 1

Zelfmanagement

Zorgprofiel 2

Zorgprofessionals

 • Monitor maandelijks het gewicht(sverloop).
 • tot 21 jaar: Meet ieder kwartaal de lengte.
 • Aandacht voor bijwerkingen van medicatie (eetlust, gewicht, defecatie).
 • Aandacht voor overschatting gezondheidsvaardigheden van de patiënt.
 • Streef naar een gezonde voeding volgens de Richtlijnen goede voeding.

 

Meer informatie:

Zorgprofiel 4

Diëtist met specialistische expertise

De Diëtist VG is gespecialiseerd in de dieetbehandeling van mensen met een verstandelijke beperking met complexe medische, gedragsmatige, lichamelijke, pedagogische en psychische problematiek. De diëtist maakt deel uit van een gespecialiseerd multidisciplinair team waar complexe problematiek vraagt om een multidisciplinaire afstemming.

 • Nutritional assessment; zo nodig met afwijkende referentiewaarden voor lichaamssamenstelling en aangepaste energiebehoefte passend bij de medische/syndroomachtergrond van de patiënt.
 • De Diëtist VG houdt zo nodig rekening met afwijkende referentiewaarden voor lichaamssamenstelling en aangepaste energiebehoefte passend bij de medische/syndroomachtergrond van de patiënt.
 • Aandacht voor polyfarmacie en de effecten op gewicht en maag- darmstelsel.
 • Behandeldoel(en): het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van aan voeding gerelateerde klachten en aandoeningen om zodoende een bijdrage te leveren aan het herstel, behouden of optimaliseren van de gezondheidstoestand en/of welbevinden van de cliënt. Behandeldoelen worden met de patiënt en het cliëntsysteem op maat vastgesteld.
 • Adviseren, begeleiden en behandelen van patiënt en zijn leefomgeving (totale cliëntsysteem).
 • Communicatie is afgestemd op het niveau en de gezondheidsvaardigheden van de patiënt en het cliëntsysteem (zo nodig met behulp van visuele middelen).
 • De dieetbehandeling dient onderdeel te zijn van het totale behandelplan. Het wordt opgenomen als doel in het individuele zorg/begeleidingsplan.
 • Afspraken over risico’s (zoals slikproblemen) en afspraken over middelen en maatregelen (zoals gedwongen vochttoediening of sondevoeding) dienen opgenomen te worden in het zorg/begeleidingsplan.

  Vind een DVG dietist

 

Bronnen

Braam W, Duinen-Maas MJ et al. Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Prelum: 2014 
Cassidy SB, Allanson JE. Management of Genetic Syndromes. New York: Wiley-Liss: 2010
Sullivan, P.  Feeding and Nutrition in Children with Neurodevelopmental Disability. London: Mac Keith press: 2009

Laatste update: maart 2018 door netwerk Diëtisten Verstandelijk Gehandicapten (DVG).