Toelichting

Algemeen

Er is bij artsen – en ander zorgprofessionals- behoefte aan betrouwbare en toegankelijk informatie over voeding bij gezondheid en ziekte. Goede voedingszorg op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg onderverdeeld in vier zorgprofielen, vergelijkbaar met de Zorgmodule Voeding.

De Artsenwijzer biedt hiermee:
• Een handvat voor het vaststellen van de persoonlijke voedingszorgbehoefte
• Praktische informatie voor in de spreekkamer
• Duidelijkheid over indicatie en moment van verwijzing naar de diëtist
• Informatie over de dieetbehandeling en werkwijze diëtist

Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals, met wie de diëtist nauw samenwerkt, kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek bij een veelheid aan aandoeningen.

De Artsenwijzer Dietetiek is opgesteld in samenwerking met de specialistische diëtetiek netwerken, praktijkondersteuners, gespecialiseerd verpleegkundigen en huisartsen.

De Artsenwijzer Diëtetiek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De eerste uitgave was in boekvorm in 1994. De Artsenwijzer Diëtetiek is nu alleen digitaal beschikbaar. Actuele wijzigingen zullen regelmatig worden doorgevoerd.

 

Leeswijzer

U kunt zoeken op aandoening via het overzicht ‘alle aandoeningen’ op de homepage, de knop ‘kies een aandoening’ of de zoekfunctie.

Op de pagina van de ‘aandoening’ is in een aantal gevallen nog een specifiek onderscheid gemaakt, bijvoorbeeld bij maag-darm-leverziekten. Scroll daarvoor bij het blok ‘kies’ op de betreffende pagina.

Per aandoening is de gewenste voedingszorg uitgewerkt in een stroomschema. De medische diagnose vormt het uitgangspunt en wordt in de anamnese aangevuld met informatie over de persoonlijke voedingszorgbehoefte.

Naast de objectief vastgestelde medische parameters spelen individuele patiëntkenmerken, maar ook andere ziekten en reeds in gang gezette behandelingen, medicijngebruik en sociale omstandigheden een rol spelen bij de juiste behandeling. Ga in het stroomschema met de cursor over de i voor meer toelichting.

De patiënt en zorgverlener kiezen in samenspraak en op basis van stepped & matched care een geschikt zorgprofiel.
Een diëtist kunt u vinden via de knop ‘Vind een diëtist’ op de homepage. Uw patiënt/cliënt kunt u hiervoor verwijzen naar de website dieetditdieetdat.nl.