Voedselovergevoeligheid

Medische diagnose

(verdenking) Voedselallergie bij jonge kinderen (0-4 jaar)
De diagnose voedselallergie kan op verschillende leeftijden worden gesteld.

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Een dieet vrij van het specifieke voedingsmiddel waarvoor de voedselovergevoeligheid bestaat is de enige behandeling voor voedselallergie.

De voorkomende voedselallergieën bij kinderen zijn: allergie voor melk, ei, pinda, een of meer afzonderlijke noten (amandel, hazelnoot, cashew, pistache, walnoot, pecannoot, macadamia, paranoot), soja, sesam, vis, garnaal en tarwe.  

Er kan sprake zijn van een allergie voor 1 of meerdere voedingsmiddelen. Vaststellen van diagnose: Soort voedselallergie , Atopie anamnese , IgE gemedieerd , Co-morbiditeit , Allergologisch onderzoek , Medicatie , Groei , Supplementen , Kruisreactiviteit  

Bepaal zorgprofiel

Zorgprofiel 1

Zelfmanagement

Ter voorbereiding op het consult met de diëtist kunnen de volgende websites geraadpleegd worden. Het is af te raden zelf te gaan experimenteren met een eliminatie dieet bij nog niet bewezen voedselallergie. Bestaat kans op tekorten en ontwikkelen van uitgebreidere voedselallergie en/of eetstoornissen.

 

www.voedselallergie.nl   tevens informatie voor spreekbeurten, profielwerkstukken, feestjes, school, kinderopvang

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/voedselovergevoeligheid.aspxjaar 

www.kindenallergie.nl 

geeft info van ouders hoe om te gaan met de allergie van hun kind

www.allergiedietist-davo.nl 

www.anafylaxis.nl 

app: kies gezond ( van het voedingscentrum)

boekje: witstipje en Fleur/ Ronald Muis over allergie en anafylaxie van Martine F Delfos

Zorgprofiel 2

Zorgprofessionals

Verwijs direct voor het ondersteunen van een juiste diagnose naar een in allergie gespecialiseerde kinderdietist (zorgprofiel 4).

Wees alert op de volgende punten:

 • Op korte termijn verwijzen naar kinderarts en voorschrijven noodmedicatie
 • Aandacht voor de serologie: Vraag specifiek IgE alleen aan voor de verdachte voeding Communiceer duidelijk dat de resultaten vergeleken worden met de anamnese. Sensibilisatie betekent niet altijd allergie.
 • Aandacht voor instructie door ouders over eliminatiedieet met kinderdagverblijf, school, BSO, (sport)vereniging, ouders van vriendjes
 • Aandacht voor de zogende moeder die een melkvrij dieet.  Er is risico op deficiënte voeding van de moeder. Een melkvrij dieet is niet altijd nodig.

Zorgprofiel 4

Diëtist met specialistische expertise

Kinderdiëtist met specialistische expertise voedselallergie

De behandeling van een voedselallergie is het vermijden van het betreffende voedingsmiddel.

Advies voor volwaardige voeding in de verschillende levensfase. Zo nodig suppleren

Jongen kinderen hebben een kans om het voedselallergie te overgroeien


Doelen voor het diagnostisch traject:

 • Relatie voeding en klachten nagaan. Dit kan ondersteuning bieden aan de arts om gericht allergologisch onderzoek in te zetten.
 • Individueel ( diagnostisch) eliminatie dieet
 • Begeleiding bij eliminatie en herintroductie en/of provocatie
 • Vaststellen individuele drempelwaarde  
 • Aandacht voor de aanwezigheid van allergenen in non food

Doelen voor het therapeutisch traject:

 • voorkomen van klachten
 • kind en ouders/ verzorgers inzicht geven in relatie ziekte, voeding en dieet
 • voorkomen van deficiënties.
 • voorkomen van onnodige beperkingen. Attent zijn op het ontstaan co morbiditeit als afbuigende groeicurve, eetstoornis  (ARFID=Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)
 • begeleiding in het kunnen maken van juiste product keuze binnen het eliminatiedieet rekening houdend met de levensfase en leefomstandigheden van het kind.
 • aandacht voor de instructie van de omgeving van het kind (school, kinderopvang, sociale of sport clubs, uit spelen)

Bronnen

NHG standaard voedselovergevoeligheid 2010 ( wordt herzien)

Richtlijn voedselprovocatie NVvAKI 2016

 

Richtlijn JGZ voedselovergevoeligheid 2014

Koemelkallergie bij kinderen NVK 2012 (wordt herzien)

Standpunt vroege introductie van hoog allergene voeding bij zuigelingen bij preventie van voedselallergie NVK 2017

E. Dubouis, Y. Duijvestijn, M. Gorissen, H. de Groot, T. Hendriks, B Theeuwes   eindredacteur C.M.F Kneepkens. Werkboek kinderallergologie 2e druk 2014

Laatste update: februari 2023 door netwerk Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid (DAVO)