Welkom

Welkom

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

U vindt informatie over indicaties en doelstellingen van dieetbehandeling.
De wijzer biedt tevens praktische informatie voor in uw spreekkamer en betrouwbare en toegankelijke informatie om te delen met uw cliënt.

Een aantal aandoeningen is volgens het nieuwe format ingevuld. De overige aandoeningen zullen in de loop van het jaar herschreven worden volgens de opbouw van de Zorgmodule Voeding.


Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals, met wie de diëtist nauw samenwerkt, kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek bij een veelheid aan aandoeningen.